Ενημερωτική συνάντηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών στο πλαίσιο των 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. Επειδή κατά την αντίστοιχη διαδικασία των προηγούμενων προκηρύξεων, που αφορούσαν στην Ειδική Αγωγή, προέκυψαν σοβαρά θέματα με τη συμπλήρωση των αιτήσεων λόγω ασαφών διατυπώσεων, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε να πραγματοποιήσει ενημερωτική συνάντηση σχετικά με το θέμα.

Καλούμε τους αναπληρωτές συναδέλφους την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στην έδρα του Συλλόγου προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τις διαδικασίες που περιγράφονται στις ανωτέρω προκηρύξεις.