Εκπαίδευση και μόνιμοι διορισμοί το 2020

Σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται μια δεκαετία κατά τη διάρκεια της οποίας η Δημόσια Παιδεία υποχρηματοδοτήθηκε, βασικές δομές του Δημόσιου Σχολείου, όπως η προσχολική αγωγή, το ολοήμερο τμήμα, το τμήμα ένταξης, η παράλληλη στήριξη υποβαθμίστηκαν και εξαρτήθηκαν πλήρως από τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Στο διάστημα αυτό, αν και συνταξιοδοτήθηκαν χιλιάδες εκπαιδευτικοί, δεν πραγματοποιήθηκε κανένας διορισμός μόνιμου προσωπικού.

Συνέπεια όλων των παραπάνω ήταν αναπόφευκτα ο χώρος της εκπαίδευσης να αφεθεί στην τύχη του. Τα περισσότερα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία είναι εγκαταλελειμμένα όσον αφορά στις κτιριακές υποδομές και συχνά χρειάζονται την οικονομική συνδρομή των γονέων. Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε ένα περιβάλλον εργασιακής ανασφάλειας, με ελάχιστες οικονομικές απολαβές, χωρίς καμία επιμόρφωση και ουσιαστική υποστήριξη στο έργο τους από τις θεσμοθετημένες δομές του εκπαιδευτικού συστήματος.

Το τέλος της δεκαετίας αυτής, δυστυχώς, βρίσκει το Δημόσιο Σχολείο να φθίνει συνεχώς και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης να υποβαθμίζεται με άμεσο αντίκτυπο στους μαθητές μας.

Πριν λίγες μέρες -και με μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με τον προγραμματισμό της προηγούμενης Κυβέρνησης- το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την εσωτερική κατανομή ανά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των οργανικών θέσεων, οι οποίες θα αφορούν στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Ελπίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν αυτές οι πρώτες -διαχρονικά- μόνιμες προσλήψεις στον ευαίσθητο τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Δεν μπορούμε, όμως, να μην επισημάνουμε το γεγονός ότι δεν υπήρξε πολιτική βούληση από την Κυβέρνηση για τη σύσταση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Όσον αφορά στην πρόθεση της Κυβέρνησης για διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στη Γενική Αγωγή το επόμενο έτος (κατάθεση στον προϋπολογισμό του 2020 σχετικού κονδυλίου για 5.250 μόνιμους διορισμούς), θεωρούμε πως ο συγκεκριμένος αριθμός δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο στις βασικές ανάγκες της εκπαίδευσης (φέτος προσελήφθησαν 38.000 αναπληρωτές). Επίσης, το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του ερχόμενου έτους η χρηματοδότηση για τη Δημόσια Παιδεία είναι μειωμένη κατά 150 εκ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι μας αναγκάζει να είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί για τις εξελίξεις και τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας.

Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να στηρίζει όλες τις προσπάθειες για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και να αγωνίζεται για τα εργασιακά δικαιώματα όλων των συναδέλφων.