Σχετικά

Λίγα λόγια για τον Σύλλογό μας...

owl

Ο Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. Αγρινίου – Θέρμου “ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ” είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Μέλη του είναι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία ή/και υπηρεσίες της Π.Ε. των δήμων Αγρινίου – Θέρμου με οποιαδήποτε σχέση και εντάσσεται στην δύναμη της Δ.Ο.Ε.
Επίσης μέλη του συλλόγου μας είναι οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι σε σχολές μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης και υπηρετούν οργανικά σε σχολεία του συλλόγου μας ή είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και ανήκουν στο σύλλογο μας.

Σκοποί του συλλόγου μας, όπως ορίζονται από το Καταστατικό του, είναι οι ακόλουθοι:

 1. Η ένωση των μελών του Συλλόγου για την άσκηση των συνταγματικών και συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων.
 2. Η ανάπτυξη δεσμών αγάπης , συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου.
 3. Η καταβολή κάθε προσπάθειας για την προαγωγή της εκπαίδευσης μέσα στα πλαίσια των εθνικών μας παραδόσεων , της εθνικής μας κληρονομιάς και της προόδου , της παιδαγωγικής επιστήμης και η ανάπτυξη της πειραματικής και παιδαγωγικής έρευνας.
 4. Η βελτίωση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συλλόγου.
 5. Η πνευματική εξύψωση των μελών του Συλλόγου , η πνευματική κατάρτιση , η καθοδήγηση και η ειδίκευση τους όπως και η βελτίωση του κοινωνικού τους επιπέδου και η κοινωνική τους εξασφάλιση και καταξίωση.
 6. Η προβολή του κλάδου των δασκάλων σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής , ως εθνικού και πνευματικού παράγοντα πρωταρχικής σημασίας και ανάγκης.
 7. Η αναγνώριση της μητρότητας της γυναίκας – δασκάλας και νηπιαγωγού ως κοινωνικό λειτούργημα και η θέσπιση από την πολιτεία κοινωνικών μέτρων για την προστασία της και η διεκδίκηση αυτών.
 8. Η προβολή , η υποστήριξη και κατοχύρωση των διεκδικήσεων των δασκάλων για την λύση των επαγγελματικών τους προβλημάτων αλλά και των προβλημάτων όλης της εκπαίδευσης.
 9. Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού του ελληνικού λαού και η πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη των δασκάλων.
 10. Η ανάδειξη του δασκάλου σε υπεύθυνο κοινωνικό παράγοντα για την πρόοδο της περιοχής που υπηρετεί και για ολόκληρο το Έθνος.
 11. Η θετική βοήθεια στο δήμο ή στην κοινότητα ,αλλά και την πολιτεία για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής του παιδιού και γενικά της οικογένειας , καθώς και η συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και λοιπά όργανα λαϊκής συμμετοχής.
 12. Η διεκδίκηση και η προάσπιση των συνδικαλιστικών και πολιτικών ελευθεριών των μελών του Συλλόγου , καθώς και η καλλιέργεια των ιδανικών της ελευθερίας , της ειρήνης , της δημοκρατίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.
 13. Η εξασφάλιση σε κάθε μέρος του δικαιώματος να υποστηρίξει ελεύθερα τις σκέψεις του σε κάθε θέμα που αφορά την ζωή , την δράση και την εξέλιξη του Συλλόγου.
 14. Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας , διοίκησης και αποφάσεων του Συλλόγου από εξωτερικές παρεμβάσεις (κυβερνήσεις , κόμματα κ.λ.π)
 15. Η καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος , προστασίας του περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στο πρόβλημα των ναρκωτικών.

Η όλη προσπάθεια με τη δημιουργία αυτού του Ιστοτόπου έχει στόχο τη διαφάνεια, την πληρέστερη ενημέρωση των μελών μας και την πιο ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση των θέσεών μας απέναντι στα διάφορα ζητήματα που αφορούν τον Σύλλογo.

© 2019 Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. Αγρινίου - Θέρμου. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;