Σχετικά

Λίγα λόγια για εμάς

Ο Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. Αγρινίου – Θέρμου “ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ” είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Μέλη του είναι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία ή/και υπηρεσίες της Π.Ε. των δήμων Αγρινίου – Θέρμου με οποιαδήποτε σχέση και εντάσσεται στην δύναμη της Δ.Ο.Ε.

Σκοπός ιστοτόπου

Η όλη προσπάθεια με τη δημιουργία αυτού του Ιστοτόπου έχει στόχο τη διαφάνεια, την πληρέστερη ενημέρωση των μελών μας και την πιο ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση των θέσεών μας απέναντι στα διάφορα ζητήματα που αφορούν στην Εκπαίδευση και τα Εργασιακά Δικαιώματα των λειτουργών της.