Εκλογές

Στις  26 Μαΐου 2022 έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στη ΔΟΕ από τις οποίες προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Για Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή

Έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο (Εκλογές 2022):

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (έδρες 5)
ΔΑΚΕ (έδρες 2)
ΠΑΜΕ (έδρες 2)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 304 (60,8%) έδρες  5
ΔΑΚΕ 98 (19,6%) έδρες  2
ΠΑΜΕ 98 (19,6%) έδρες  2

Για Δ.Σ. και Ε.Ε. ψήφισαν 522 μέλη. Βρέθηκαν 7 λευκά και 15 άκυρα ψηφοδέλτια.

Για Αντιπροσώπους στη ΔΟΕ

Αντιπρόσωποι στη ΔΟΕ (Εκλογές 2022):

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Αντιπρόσωποι 3)
ΔΑΚΕ (Αντιπρόσωπος 1)
ΑΣΕ-ΠΑΜΕ (Αντιπρόσωπος 1)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 254 (50,2%) Αντιπρόσωποι  3
ΔΑΚΕ 149 (29,4%) Αντιπρόσωπος  1
ΠΑΜΕ 103 (20,4%) Αντιπρόσωπος  1

Για Αντιπροσώπους στη ΔΟΕ ψήφισαν 522 μέλη. Βρέθηκαν 9 λευκά και 7 άκυρα ψηφοδέλτια.

Στις  6 Νοεμβρίου 2019 έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από τις οποίες προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο (Εκλογές 2019):

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (έδρες 5)
ΔΑΚΕ (έδρες 3)
ΑΣΕ-ΠΑΜΕ (έδρες 1)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 351 έδρες  5
ΔΑΚΕ 219 έδρες  3
ΠΑΜΕ 76 έδρες  1

Στις εκλογές ψήφισαν 683 μέλη. Βρέθηκαν 22 λευκά και 15 άκυρα ψηφοδέλτια.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στις 21 Νοεμβρίου 2017 έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από τις οποίες προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο (Εκλογές 2017):

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (έδρες 4)
ΔΑΚΕ (έδρες 3)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (έδρες 1)
ΠΑΜΕ (έδρες 1)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 267 έδρες  4
ΔΑΚΕ 204 έδρες  3
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 56 έδρες  1
ΠΑΜΕ 56 έδρες  1

Στις εκλογές ψήφισαν 682 μέλη. Βρέθηκαν 639 έγκυρα ψηφοδέλτια και 48 λευκά-άκυρα.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στις 21 Δεκεμβρίου 2016 έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από τις οποίες προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο (Εκλογές 2016):

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (έδρες 4)
ΔΑΚΕ (έδρες 3)
ΕΚΠ/ΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (έδρες 1)
ΠΑΜΕ (έδρες 1)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 247 έδρες  4
ΔΑΚΕ 216 έδρες  3
ΕΚΠ/ΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 67 έδρες  1
ΠΑΜΕ 57 έδρες  1

Στις εκλογές ψήφισαν 655 μέλη. Βρέθηκαν 587 έγκυρα ψηφοδέλτια και 68 λευκά-άκυρα.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στις 24 Νοεμβρίου 2015 έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από τις οποίες προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο (Εκλογές 2015):

ΔΑΚΕ (έδρες 4)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (έδρες 3)
ΕΚΠ/ΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (έδρες 2)
ΔΑΚΕ 230 έδρες  4
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 176 έδρες  3
ΕΚΠ/ΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 99 έδρες  2
ΠΑΜΕ 56 έδρες  0
ΘΥΜΩΜΕΝΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ 56 έδρες  0

Έδρες για την Ελεγκτική Επιτροπή (Εκλογές 2015):

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (έδρες 3)
ΔΑΚΕ (έδρες 2)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ έδρες  3
ΔΑΚΕ έδρες  2

Στις εκλογές ψήφισαν 668 μέλη. Βρέθηκαν 617 έγκυρα ψηφοδέλτια και 51 λευκά-άκυρα.