Σχετικά με την ενημερωτική συνάντηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε πως στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας έχει αναρτηθεί υπόδειγμα συμπληρωμένης αίτησης για τις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. ώστε να διευκολυνθείτε ως προς τη συμπλήρωσή της. Όπως αναφέρθηκε και στη συνάντηση, σας υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε σχετικά ερωτήματα στον σύνδεσμο https://sylaitolos.gr/asep ως το τέλος της εβδομάδας, στα οποία θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.