Σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα Δημοτικά Σχολεία

Οι μέρες που διανύουμε είναι δύσκολες για όλους μας. Οι εκπαιδευτικοί μοιραζόμαστε το άγχος και την αγωνία των γονιών, που έχει προκληθεί από το κλείσιμο των σχολείων, σχετικά με την πρόοδο των μαθητών μας. Από την πρώτη στιγμή της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που σε άμεση καθημερινή επικοινωνία με μαθητές και γονείς, υλοποιούν τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με κάθε μέσο και μέθοδο που επιλέγουν ως καταλληλότερη. Θεωρούμε πως η χρήση της τεχνολογίας συμβάλλει στην εποικοδομητική επένδυση του ελεύθερου χρόνου και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ωστόσο δεν έχουν όλοι οι μαθητές μας τις ίδιες ευκαιρίες και την ίδια δυνατότητα πρόσβασης, αφού πολλοί δε διαθέτουν καν τις απαραίτητες συσκευές ή δεν έχουν σταθερή σύνδεση στο Internet. Επιπλέον, η τεχνική αδυναμία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) να υποστηρίξει τον μεγάλο αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές του πλατφόρμες, αλλά και η ελλιπής τεχνική υποστήριξη, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους γονείς, δημιουργούν μια σειρά σοβαρών ζητημάτων αναφορικά με την έκβαση του εγχειρήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Μάλιστα, πολλοί εκπαιδευτικοί, που είναι οι ίδιοι γονείς, αντιμετωπίζουν μια ακόμη δυσκολία αφού χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή για να διδάξουν την ίδια ώρα που τα παιδιά τους θα πρέπει να παρακολουθήσουν διαδικτυακά το δικό τους μάθημα. Ακόμη, πολλοί αναπληρωτές συνάδελφοι ενοικιάζουν σπίτια στην περιοχή μας μόνο για λίγους μήνες και αρκετοί δεν διαθέτουν σταθερή σύνδεση στο Internet. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να φροντίσει να άρει όλες τις παραπάνω ανισότητες μεταξύ των μαθητών και εκπαιδευτικών, που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες, διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή όλων και να ενισχύσει έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια στήριξης του Δημόσιου Σχολείου.

Μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες με την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας κωδικών (για εγγραφή και συμμετοχή των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών μας) για τη λειτουργία της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Cisco Webex. Δυστυχώς τις τελευταίες ώρες εξελίσσεται μια αφόρητη πίεση από την πλευρά του Υπουργείου και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου προς τους Διευθυντές και τους συναδέλφους για υποχρεωτική αξιοποίηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας, ενώ ακόμα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τις πλατφόρμες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα από τους συναδέλφους, τονίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των παραπάνω μορφών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μάλιστα ταυτόχρονα. Κατανοούμε την ανάγκη για γρήγορη δραστηριοποίηση από μέρους του Υπουργείου Παιδείας, όμως θεωρούμε πως η κα Υπουργός πρέπει να ξεφύγει από την επικοινωνιακή διαχείριση ενός τόσο σοβαρού θέματος και να στραφεί στην ουσία και στην εκπαιδευτική – παιδαγωγική διάσταση. Θεωρούμε αναγκαίο όλοι οι μαθητές μας να έχουν ισότιμη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να μη μεταφέρονται οι ελλείψεις και οι ευθύνες στους γονείς, στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν για πρώτη φορά ένα τέτοιο πρόγραμμα, χωρίς μάλιστα να έχουν επιμορφωθεί σχετικά τα προηγούμενα χρόνια.

Τονίζουμε πως ο κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής των αποδοτικότερων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Καμία πίεση και διοικητική αυθαιρεσία δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.

Ως προς αυτή την κατεύθυνση, καλούμε τα στελέχη της Εκπαίδευσης (Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων) να σταθούν συμπαραστάτες και υποστηριχτές μας σε αυτή την προσπάθεια. Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατό, με τα μέσα που διαθέτουμε εμείς και οι γονείς των μαθητών μας, ώστε να διασφαλιστεί η ισοτιμία και η συμμετοχή όλων στις διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και καλούμε το Υπουργείο Παιδείας:

• Να παρέχει δωρεάν σύνδεση στο Internet και να χορηγήσει τις απαραίτητες ηλεκτρονικές συσκευές (Η/Υ, tablet) σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, που δεν τα διαθέτουν, ώστε να διασφαλιστεί η καθολικότητα της συμμετοχής στις διαδικασίες.

• Να επενδύσει άμεσα στην τεχνική αναβάθμιση των υποδομών του Π.Σ.Δ. και να παρέχει σχετική τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη σε γονείς και εκπαιδευτικούς.