Αίτηση γνωμοδότησης νομικής συμβούλου της ΔΟΕ για θέμα σχετικό με αναπληρωτές εκπ/κούς μέσω ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε πως ο Σύλλογός μας απέστειλε στη ΔΟΕ την παρακάτω επιστολή στις 14/09/17:

Θέμα: «Αίτηση για γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ»

Κατόπιν ερωτημάτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών -μελών του Συλλόγου μας- που έχουν προσληφθεί μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, παρακαλούμε να μας διαβιβάσετε γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ σχετικά με το παρακάτω θέμα:

Ύστερα από ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Π.Ε. Αιτ/νίας, οι εν λόγω συνάδελφοι δεν επιτρέπεται να υπογράφουν στο παρουσιολόγιο πως εργάστηκαν τυχόν Σαββατοκύριακα ή/και αργίες.

Πολλοί συνάδελφοι έχουν κληθεί από την υπηρεσία τους να εργαστούν σε ημέρα αργίας (να συνοδεύσουν μαθητές σε παρελάσεις ή/και εκκλησιασμό την 28η Οκτωβρίου 2017) με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας που υπηρετούν. Λόγω της σύμβασης εργασίας τους (πρόγραμμα ΕΣΠΑ) δεν μπορούν να υπογράψουν στο παρουσιολόγιο για την ημέρα αυτή.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως και το συντομότερο δυνατό για το εάν θίγονται εργασιακά δικαιώματα των προαναφερθέντων μελών του Συλλόγου μας.