3 Δεκέμβρη Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία «Τα άτομα με αναπηρία δεν επαιτούν αλλά διεκδικούν».

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία γιορτάζεται από το 1992  στις 3 Δεκεμβρίου, επειδή  τη συγκεκριμένη ημέρα υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑμΕΑ.

Στην Ελλάδα η 3η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε με τις διατάξεις του Ν.2430/ 96 ως Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με στόχο να υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Ειδικότερα, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, την κατανόηση σε θέματα αναπηρίας και στην κινητοποίηση για υποστήριξη και ευημερία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Τα άτομα με αναπηρία συνεχίζουν να αγωνίζονται, δεν επαιτούν αλλά διεκδικούν τα νόμιμα δικαιώματά τους για μία αξιοπρεπή ζωή,  για ισότητα και αξιοπρέπεια,  για την άρση όλων των εμποδίων στην καθημερινή τους ζωή και την εφαρμογή του Συντάγματος που επιτάσσει την ισονομία και την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να υλοποιήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την εφαρμογή  του καθολικού σχεδιασμού  στη μάθηση τη συνεκπαίδευση και συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες στο  τυπικό σχολείο, την  δωρεάν προσφορά των απαραίτητων θεραπειών και  τη συμβολή της υποστηρικτικής τεχνολογίας για την εξασφάλιση ποιοτικότερης διαβίωσης.  Επίσης να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα σε όλα τα κτίρια και τις υπηρεσίες για να διευκολύνει την καθημερινότητά τους.

Ο πολιτισμός και η δημοκρατικότητα μιας χώρας αποτυπώνονται στην ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία και ως  κοινωνία έχουμε καθήκον και υποχρέωση  για την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Νίκος Δεληγιάννης δάσκαλος – Διευθυντής 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου Αγρινίου