Συγχώνευση των 1ου και 2ου Δημοτικών Σχολείων Βόνιτσας

Ο Σύλλογός μας σχετικά με την εισήγηση του Δ/ντή Π.Ε Αιτ/νίας προς το  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  για τη  Συγχώνευση  των 1ου και 2ου Δημοτικών Σχολείων Βόνιτσας, αισθάνεται την ανάγκη να  εκφράσει την  αντίθεση του και να συμπαρασταθεί στο Σύλλογο Εκπ/κών Π.Ε. Βόνιτσας, στους Συλλόγους Διδασκόντων και στους γονείς και κηδεμόνες των Σχολείων οι οποίοι με σοβαρά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα αποδόμησαν το σκεπτικό της εισήγησης συγχώνευσης.

Θεωρούμε πως η συγχώνευση θα υποβαθμίσει αναπόφευκτα την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αφού θα προκύψει μεγάλη αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα κι εκτός αυτού, οι υπάρχουσες κτηριακές υποδομές αδυνατούν να στεγάσουν το συγχωνευθέν σχολείο. Επίσης, δεν ελήφθη υπόψη η διαφαινόμενη αύξηση του μαθητικού πληθυσμού, η υποβάθμιση της υποστήριξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και η ακύρωση επί της ουσίας του σχεδιασμού του Δήμου για την ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος.

Τέλος, η χρήση του επιχειρήματος εκ μέρους του Δ/ντή Εκπ/σης για την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού -στη συγκεκριμένη περίπτωση- καθιερώνει ένα σκεπτικό και μια πρακτική συγχωνεύσεων που μπορεί να εφαρμοστεί σε αρκετές σχολικές μονάδες του νομού μας με παρόμοια μεγέθη και χαρακτηριστικά.