Λειτουργικά κενά για την Γ’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπ/κών – Ηλίας Παπαχρήστος, αιρετός ΠΥΣΠΕ Αιτ/νίας

Μετά από ερωτήματά σας σχετικά με τον προσδιορισμό των λειτουργικών κενών του ΠΥΣΠΕ για την Γ΄ φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σας ενημερώνω:

Τα μέλη του ΠΥΣΠΕ δεν προσκλήθηκαν να συνεδριάσουν για το παραπάνω θέμα, σύμφωνα με την παρ.5/αρθ. 7 του Ν.3848/2010, με αποτέλεσμα το ΠΥΣΠΕ να μην έχει καταθέσει σχετική πρόταση.

Ο προσδιορισμός των κενών έγινε από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και στάλθηκε στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σας γνωστοποιώ πίνακα με τα κενά όπως εστάλησαν από τον Δ/ντή Εκπ/σης:

ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ05 3 (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ)
ΠΕ06 4
ΠΕ07 5 (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ)
ΠΕ19-20 4 (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ)
ΠΕ32 18
ΠΕ60 3
ΠΕ70 3

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση,

Ηλίας Παπαχρήστος, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Αιτ/νίας