Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Αιτ/νίας

Σας ενημερώνουμε πως προκειμένου να γίνει υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Αιτ/νίας το γραφείο του Συλλόγου μας θα είναι αύριο, Δευτέρα 19/09 ανοιχτό από τις 18:00 ως τις 20:00.

Το γραφείο βρίσκεται στην οδό Αδελφών Διαλέτη, Αγρίνιο 30131 (1ος όροφος)

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν σε έντυπη μορφή την παρακάτω φόρμα:

ΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ) …………………………….

ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ(*)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ………………………..(**)

ΕΠΩΝΥΜΟ _______________________________________________

ΟΝΟΜΑ _________________________________________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ___________________________________________

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ______________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε(Οργανικής θέσης) ______________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ___________________________________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ ____________________ΚΙΝΗΤΟ____________

Ημερομηνία ____________

Ο/Η ΑΙΤ________