Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολικών Μονάδων

Στη λίστα που ακολουθεί αναφέρεται η ονομασία της σχολικής μονάδας και δίπλα τα μόρια.

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6
ΘΕΣΤΙΕΩΝ 2Ο 2
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 3
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5
ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 6
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1Ο 1
ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ 2
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2Ο 1
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 3
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1Ο 1
ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ 5
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2ο 1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 6
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3ο 1
ΛΕΠΕΝΟΥΣ 3
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4ο 1
ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ 3
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5ο 1
ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ 5
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6ο 1
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1ο 2
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7ο 1
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2ο 2
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8ο 1
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3ο 2
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9ο 1
ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ 2
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10ο 1
ΟΧΘΙΩΝ 3
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11ο 1
ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 4
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12ο 1
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 1ο 2
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13ο 1
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 2ο 2
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 16ο 1
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ 3
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 17ο 1
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 2
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 19ο 1
ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΥ 7
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20ο 1
ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ 4
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 21ο 1
ΡΑΪΝΑΣ 3
ΑΝΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ 6
ΡΙΒΙΟΥ 3
ΓΙΑΝΝΟΥΖΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΡΙΓΑΝΗΣ 4
ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 10
ΣΑΡΓΙΑΔΑΣ 5
ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 3
ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ 3
ΔΟΚΙΜΙΟΥ 2
ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ 3
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο 1
ΣΤΡΑΤΟΥ 2
ΘΕΡΜΟΥ 4
ΦΥΤΕΙΩΝ 4
ΘΕΣΤΙΕΩΝ 1ο 2
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 5