Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ο Σύλλογός μας καλεί όλους τους συναδέλφους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:00 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

α) Ενημέρωση από τους αιρετούς του κλάδου.

β) Ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Συλλόγου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Αγρινίου.

γ) Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για τρέχοντα θέματα.

δ) Ενημέρωση για τις εξελίξεις σε ασφαλιστικό και ενιαίο μισθολόγιο από εκπρόσωπο του Ν.Τ. Αιτωλοακαρνανίας της ΑΔΕΔΥ.

Στη Γ.Σ. θα συζητηθεί και οποιοδήποτε θέμα προταθεί σύμφωνα με το καταστατικό.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντές των σχολείων να ενημερώσουν όλους τους συναδέλφους του σχολείου τους.