Ενημέρωση για την κινητοποίηση της Παρασκεύης, 02/03/18