Συνάντηση για το πρόγραμμα σίτισης «σχολικά γεύματα»