Πρόταση σύστασης οργανικών θέσεων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16