Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 17/10/2017