Καταγγελία για την αδυναμία μεταφοράς του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου