Σχολικές μονάδες δήμων Αγρινίου & Θέρμου

Τηλ.: 2641064916
FAX: 2641061247
E-mail: mail@1dim-thest.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://1dim-thest.ait.sch.gr/

Ομάδα συζήτησης: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ

Τηλ.: 2641031385
FAX: 2641034486
E-mail: mail@3dim-neapol.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/3dimneap/

Ομάδα συζήτησης: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ

Τηλ.: 2641023468
FAX: 2641023468
E-mail: mail@10dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641023240
FAX: 2641023240
E-mail: mail@11dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://11dim-agrin.ait.sch.gr/

Τηλ.: 2641022733
FAX: 2641022733
E-mail: mail@3dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641022075
FAX: 2641058075
E-mail: mail@4dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641031047
FAX: 2641031047
E-mail: mail@dim-giann.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641023868
FAX: 2641023868
E-mail: mail@dim-dokim.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641028116
FAX: 2641028116
E-mail: mail@dim-n-avoran.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641051234
FAX: 2641051238
E-mail: mail@1dim-panait.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641051237
FAX: 2641051237
E-mail: mail@2dim-panait.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641027237
FAX: 2641027237
E-mail: mail@dim-kamar.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641082033
FAX:
E-mail: mail@dim-ag-parask.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641081255
FAX:
E-mail: mail@dim-ag-vlasiou.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641095257
FAX: 2641095257
E-mail: mail@dim-kalyv.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641028015
FAX:
E-mail: mail@dim-kypar.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641081041
FAX:
E-mail: mail@dim-pentak.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641041241
FAX: 2641041241
E-mail: mail@dim-potam.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641042358
FAX:
E-mail: mail@dim-skout.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641021703
FAX:
E-mail: mail@dim-sargiad.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641041074
FAX:
E-mail: mail@dim-rainas.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641093210
FAX:
E-mail: mail@dim-angel.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641097029
FAX: 2641097029
E-mail: mail@dim-lysim.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641031614
FAX: 2641031350
E-mail: mail@16dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://16dimagr.blogspot.gr/

Τηλ.: 2641023055
FAX: 2641023055
E-mail: mail@5dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/5dimagr/

Τηλ.: 2641021526
FAX: 2641021526
E-mail: mail@7dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641044501
FAX: 2641044501
E-mail: mail@17dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/17dimagr/

Τηλ.: 2641020645
FAX: 2641020645
E-mail: mail@21dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641027394
FAX: 2641027394
E-mail: mail@20dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641022138
FAX: 2641022138
E-mail: mail@2dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641023479
FAX: 2641023479
E-mail: mail@9dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2646093310
FAX: 2646093310
E-mail: mail@dim-chrisov.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641098228
FAX: 2641098228
E-mail: mail@dim-kastr.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641092030
FAX: 2641092030
E-mail: mail@dim-lepen.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641071233
FAX: 2641071233
E-mail: mail@dim-ochth.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641071491
FAX: 2641071244
E-mail: mail@dim-strat.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2632071357
FAX: 2632071357
E-mail: mail@dim-gouriot.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2646029155
FAX: 2646029155
E-mail: mail@dim-riviou.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2632041295
FAX: 2632041295
E-mail: mail@dim-rigan.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2646022217
FAX: 2646022217
E-mail: mail@dim-fyteion.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641022034
FAX: 2641022034
E-mail: mail@1dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://1dim-agrin.ait.sch.gr/

Τηλ.: 2641024884
FAX: 2641024884
E-mail: mail@12dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641026430
FAX: 2641026779
E-mail: mail@13dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641024194
FAX: 2641024194
E-mail: mail@2dim-ag-konst.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641020792
FAX: 2641020792
E-mail: mail@19dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641029668
FAX: 2641039234
E-mail: mail@6dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2632041201
FAX: 2632041201
E-mail: mail@dim-palaiom.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2646093352
FAX: 2646093352
E-mail: mail@dim-bamp.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641091306
FAX: 2641091306
E-mail: mail@dim-spolait.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641091222
FAX: 2641091872
E-mail: mail@1dim-neapol.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641021270
FAX: 2641021270
E-mail: mail@2dim-neapol.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641022003
FAX: 2641022003
E-mail: mail@8dim-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641022037
FAX: 2641022037
E-mail: mail@1dim-ag-konst.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641064913
FAX: 2641061152
E-mail: mail@2dim-thest.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2644022278
FAX: 2644022278
E-mail: mail@dim-therm.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2644061211
FAX: 2644061211
E-mail: mail@dim-kallith.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641063113
FAX: 2641063113
E-mail: mail@dim-pantan.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2641061240
FAX: 2641061240
E-mail: mail@dim-parav.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2635031095
FAX: 2635031057
E-mail: mail@dim-kat-makryn.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Τηλ.: 2635031172
FAX: 2635031172
E-mail: mail@dim-an-makryn.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641027352
FAX:
E-mail: mail@11nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://11nipagrinio.blogspot.gr/

Tηλ.: 2641021753
FAX:
E-mail: mail@2nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641023981
FAX: 2641023981
Email: mail@3nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641026818
FAX: 2641026818
E-mail: mail@4nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641051591
FAX:
E-mail: mail@1nip-panait.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641032734
FAX: 2641032734
E-mail: mail@nip-dokim.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641024913
FAX:
E-mail: mail@10nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641051462
FAX:
E-mail: mail@2nip-panait.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641028665
FAX: 2641028665
E-mail: mail@nip-kamar.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641031042
FAX:
E-mail: mail@16nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641033829
FAX:
E-mail: mail@nip-n-avoran.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641027407
FAX:
E-mail: mail@7nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641093574
FAX: 2641093574
E-mail: mail@nip-angel.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641029874
FAX:
E-mail: mail@nip-giann.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641095590
FAX: 2641095590
E-mail: mail@nip-ag-georg.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641045394
FAX: 2641045394
E-mail: mail@15nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641029566
FAX:
E-mail: mail@17nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641061774
FAX: 2641061774
E-mail: mail@2nip-thest.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641041233
FAX:
E-mail: mail@nip-potam.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641044524
FAX: 2641044524
E-mail: mail@20nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641045475
FAX:
E-mail: mail@21nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641051721
FAX: 2641051721
E-mail: mail@3nip-panait.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641048205
FAX:
E-mail: mail@22nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641028551
FAX: 2641028551
E-mail: mail@9nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641071309
FAX: 2641071309
E-mail: mail@nip-kypsel.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641071460
FAX:
E-mail: mail@nip-ochth.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641071084
FAX: 2641071048
E-mail: mail@nip-strat.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641071337
FAX: 2641071357
E-mail: mail@nip-gouriot.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2646022560
FAX:
E-mail: mail@nip-fyteion.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641021917
FAX: 2641021917
E-mail: mail@1nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641027304
FAX:
E-mail: mail@8nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641034264
FAX: 2641034264
E-mail: mail@1nip-ag-konst.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2632041063
FAX: 2632041063
E-mail: mail@nip-palaiom.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641048005
FAX: 2641048005
E-mail: mail@5nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641044509
FAX: 2641044509
E-mail: mail@2nip-ag-konst.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641047112
FAX:
E-mail: mail@6nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641091301
FAX:
E-mail: mail@1nip-neapol.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641092315
FAX: 2641092315
E-mail: mail@nip-lepen.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641027078
FAX:
E-mail: mail@13nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641044665
FAX: 2641044665
E-mail: mail@3nip-neapol.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641098228
FAX:
E-mail: mail@nip-kastr.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2632041295
FAX: 2632041295
E-mail: mail@nip-rigan.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641039616
FAX: 2641046328
E-mail: mail@4nip-neapolis.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641044566
FAX: 2641044239
E-mail: mail@2nip-neapol.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641039677
FAX:
E-mail: mail@14nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641023955
FAX:
E-mail: mail@12nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641055953
FAX: 2641055953
E-mail: mail@18nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641048005
FAX: 2641048005
E-mail: mail@19nip-agrin.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2646029055
FAX:
E-mail: mail@nip-riviou.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2646093310
FAX:
E-mail: mail@nip-chrysov.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2644022604
FAX:
E-mail: mail@nip-therm.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641061990
FAX:
E-mail: mail@nip-parav.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2635031673
FAX:
E-mail: mail@nip-kat-makryn.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641063311
FAX: 2641063113
E-mail: mail@nip-pantan.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2644061211
FAX: 2644061211
E-mail: mail@nip-kallith.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

Tηλ.: 2641062993
FAX: 2641062993
E-mail: mail@1nip-thest.ait.sch.gr
Ιστοσελίδα:

© 2019 Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. Αγρινίου - Θέρμου. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;