Τμήματα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία των Πολιτιστικών Τμημάτων θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συμμετοχής.
Οι μέρες και ώρες λειτουργίας για κάθε τμήμα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Αίτηση εγγραφής στα τμήματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων: