Τμήματα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία των Πολιτιστικών Τμημάτων έχει ξεκινήσει. Οι μέρες
και ώρες λειτουργίας για κάθε τμήμα είναι οι εξής:
• Τμήμα Εικαστικών: Κάθε Παρασκευή, 5:30-7:00 μ.μ., στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.
• Τμήμα Χορού: Κάθε Δευτέρα 6:20-7:40 μ.μ., στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.
• Θεατρική Ομάδα: Κάθε Δευτέρα, 6:00-8:00 μ.μ., στα Γραφεία του Συλλόγου.

Αίτηση εγγραφής στα τμήματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων: