Τμήματα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

Για το 2021-22 στον Σύλλογό μας θα λειτουργήσουν Εικαστικό Εργαστήρι, Χορευτική Ομάδα και Θεατρική Ομάδα υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ικανός αριθμός αιτήσεων εγγραφής.
Τελευταία ενημέρωση: 02/11/2020

Αίτηση εγγραφής στα τμήματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων: