Διοικητικό Συμβούλιο

Η σελίδα ανανεώθηκε την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
Για τα συνδικαλιστικά έτη 2019-21, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Ηλίας Παπαχρήστος Πρόεδρος 6947770912 iavpa@yahoo.gr
Δημήτριος Φραγκούλης Αντιπρόεδρος
Σωτήριος Λιάγκας Γενικός Γραμματέας
Μάρθα Σαράκη Ειδικός Γραμματέας
Αικατερίνη Μπιλίνη Ταμίας
Σπυρίδων Ιωάννου Μέλος
Χαράλαμπος Μαυρίκας Μέλος
Παναγιώτης Μυζήθρας Μέλος
Ελένη Τέλιου Μέλος

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
Για τα συνδικαλιστικά έτη 2017-19, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Ηλίας Παπαχρήστος Πρόεδρος 694 777 0912 iavpa@yahoo.gr
Νικόλαος Παπαδογεώργος Αντιπρόεδρος
Αναστασία Κοντοκώστα Γενικός Γραμματέας
Ελένη Τέλιου Ειδικός Γραμματέας
Σπυρίδων Ζάκας Ταμίας
Σπυρίδων Αδάμης Μέλος
Χαράλαμπος Μαυρίκας Μέλος
Δημήτριος Φραγκούλης Μέλος
Αικατερίνη Μπιλίνη Μέλος

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
Για το συνδικαλιστικό έτος 2016-17, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Ηλίας Παπαχρήστος Πρόεδρος 694 777 0912 iavpa@yahoo.gr
Δημήτριος Φραγκούλης Αντιπρόεδρος
Σπυρίδων Αδάμης Γενικός Γραμματέας 698 407 3316 adamis@sylaitolos.gr
Χρυστοφορούλα Λιάτσου Ειδικός Γραμματέας
Φώτιος Κορδάτος Ταμίας
Σπυρίδων Ζάκας Μέλος
Βασιλική Τσώνη Μέλος 695 564 0316 vasilikitsoni@yahoo.gr
Παρασκευή Κατσιώπη Μέλος
Αναστασία Κοντοκώστα Μέλος

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
Για το συνδικαλιστικό έτος 2015-16, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Αδάμης Σπυρίδων Πρόεδρος 6984073316 adamis@sylaitolos.gr
Χαραλάμπους Δημήτριος Αντιπρόεδρος 6973012516 charala7@gmail.com
Παπαχρήστος Ηλίας Γενικός Γραμματέας 6947770912 iavpa@yahoo.gr
Λιάγκας Σωτήριος Ειδικός Γραμματέας 6945708025 liagason@gmail.com
Λανόπουλος Θωμάς Ταμίας 6945054957 tomlano01@gmail.com
Αθανασοπούλου Κων/να Μέλος 6974366014 t_athanasopoulou@yahoo.com
Πατέρας Χρήστος Μέλος chpateras@gmail.com
Τσώνη Βασιλική Μέλος 6955640316 vasilikitsoni@yahoo.gr
Χριστάκη Βασιλική Μέλος 6979672864 vasochristaki@gmail.com