ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.Ο.Ε.

Πραγματοποιήθηκαν στις 29/6/2024 αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, καθώς και για αντιπροσώπους στο συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

               Στις εκλογές έλαβαν μέρος οχτώ (8) παρατάξεις, ψήφισαν 495 αντιπρόσωποι και τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής :