Συμμετοχή εκπαιδευτικών του 1ου Ειδικού Δημοτικού Αγρινίου και του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου σε πρόγραμμα eΤwinning

Το eTwinning είναι μια Ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση αυτή δίνει στα σχολεία τη δυνατότητα να μάθουν μαζί, να μοιραστούν απόψεις να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν καινούριες φιλίες.

Στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ «Σχεδιάζοντας Μία Σχολική Εκπαίδευση για Όλους» “Designing A New sChool Education for All (DANsCE for All) με κωδικό σχεδίου 2019-1-EL01-KA101-061878, οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής από το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, Μαντέλα Βάγια και από το 9ο Δημοτικό σχολείο Αγρινίου, Μέντζος Κωνσταντίνος, δημιούργησαν ένα πρόγραμμα eΤwinning, με τίτλο Making Educational games.

Τα δύο σχολεία συνεργάστηκαν με εκπαιδευτικούς από το Δημητρούκειο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου, καθώς και με σχολεία της Ιορδανίας και της Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια του project κατασκευάστηκαν ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια με οπτικό προγραμματισμό σε προγραμματιστικό περιβάλλον scratch και mblock. Τα παιδιά του Ειδικού σχολείου που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, γνωρίστηκαν με τους συμμαθητές τους από το γενικό σχολείο, δούλεψαν συνεργατικά, αλλά και μεμονωμένα, εισήχθησαν στο χώρο του προγραμματισμού, χάρηκαν με την εξερεύνηση των παιχνιδιών. Μετά από κάθε δράση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί έπαιρναν ανατροφοδότηση για το πώς αισθάνονται με το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά και το ποια μέθοδο διδασκαλίας προτιμούν.

Μέσα από αυτή τη συνεργατική δράση αναπτύχθηκαν ψηφιακές δεξιότητες και δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές για άμεση διάδραση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους. Παρόμοιες δράσεις επομένως θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να δίνονται στις σχολικές μονάδες προκειμένου να συνεχιστούν.

Για το πρόγραμμα αυτό έχει υποβληθεί αίτημα, προκειμένου το πρόγραμμα να αποκτήσει ετικέτα ποιότητας.