Ενημέρωση σχετικά με τη συνέχιση της απεργίας-αποχής

Ο Σύλλογός μας σχετικά με το θέμα της απεργίας-αποχής σας ενημερώνει για τα παρακάτω:

  • από την έναρξη του σχολικού έτους, έχουν αποσταλεί στις Σχολικές Μονάδες του Συλλόγου μια σειρά εγγράφων, δικά μας και της Ομοσπονδίας μας, προκειμένου να στηρίξουμε τη μαζική συμμετοχή του κλάδου μας εναντίον της αξιολόγησης, βήμα βήμα και με πλήρη νομική κάλυψη.
  • Με βάση τις εντολές/εγκυκλίους του Υπουργείου, πολλοί Σύλλογοι Διδασκόντων κλήθηκαν να συνεδριάσουν με θέμα την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, την οποία ακολούθως θα έπρεπε οι διευθυντές να αναρτήσουν σε συγκεκριμένη πλατφόρμα του ΙΕΠ. Για το θέμα αυτό η θέση του Συλλόγου μας και της ΔΟΕ ήταν ξεκάθαρη. Οι συνάδελφοι με τη συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή που προκηρύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 (με ποσοστό 90% και άνω) δήλωσαν μαζικά τη μη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτονόητα λοιπόν, σε όποιο Σύλλογο Διδασκόντων η πλειοψηφία των συναδέλφων απείχε, δεν τίθεται θέμα αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου. Δυστυχώς, υπάρχουν αναφορές από μέλη μας ότι κάποιοι Διευθυντές δήλωσαν στους Συλλόγους Διδασκόντων της Σχολικής τους Μονάδας, ότι προτίθενται να προχωρήσουν στην ενημέρωση της πλατφόρμας του ΙΕΠ αυθαίρετα. Πέρα από την ηθική πλευρά του θέματος, αφού με τον τρόπο αυτό ακυρώνουν το δικαίωμα στην απεργία το οποίο άσκησαν οι συνάδελφοι, θεωρούμε ότι δεν προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία η δυνατότητα για μια τέτοια ενέργεια. Ο Σύλλογός μας, προτίθεται στην προκειμένη περίπτωση να καλύψει νομικά κάθε μέλος του που θεωρεί ότι θίγεται το νόμιμο δικαίωμά του στην απεργία-αποχή.
  • Σχετικά τώρα με τη σύγκληση των Συλλόγων Διδασκόντων σε Ειδική Συνεδρίαση που αφορά διαδικασίες αξιολόγησης για το σχολικό έτος 2021-2022, σας υπενθυμίζουμε ότι η ΔΟΕ στις 15-9-2021 κήρυξε εκ νέου απεργία-αποχή και προχώρησε σε επίδοση εξώδικου σχετικά με την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Ωστόσο, το Υπουργείο δημιούργησε εντυπώσεις αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσοι συνάδελφοι συμμετέχουν στην απεργία αποχή, θα βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις. Από τη νομική σύμβουλο της ΔΟΕ έγινε σαφές, ότι η νόμιμη άσκηση του δικαιώματος στην απεργία-αποχή, συνεπάγεται την προστασία από οποιαδήποτε κύρωση.
  • Όσον αφορά την κίνηση του Υπουργείου να προσφύγει στις δικαστικές αίθουσες, προκειμένου να χαρακτηριστεί η απεργία αποχή παράνομη και καταχρηστική, το αρμόδιο δικαστήριο – παρά τις πιέσεις – την έκρινε μεν παράνομη, αλλά όχι καταχρηστική και άμεσα εκτελεστή. Οι Ομοσπονδίες από την πλευρά τους άσκησαν έφεση, η οποία θα εκδικαστεί το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Παράλληλα, στις 5-10-2021 η ΑΔΕΔΥ κήρυξε επίσης απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. παρέχοντας κι εκείνη πλήρη νομική κάλυψη.
  • Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, τα συνδικαλιστικά σωματεία, πλήρως συντεταγμένα και απολύτως νόμιμα, θωράκισαν τους συναδέλφους μας με κάθε τρόπο, έτσι ώστε ο κλάδος συνολικά να απαντήσει στον αυταρχισμό του Υπουργείου Παιδείας και να αντισταθεί σε ένα μοντέλο αξιολόγησης το οποίο βάλλει τη δημόσια εκπαίδευση.
  • Σας καλούμε όλους να δηλώσετε απεργία αποχή από κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας, υπό πλήρη νομική κάλυψη. Ο φόβος δεν πρέπει να επικρατήσει. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τον κλάδο να δώσει μια δυναμική απάντηση προκειμένου να μην προχωρήσει η εφαρμογή ενός αποτυχημένου μοντέλου που οδηγεί σε κατηγοριοποίηση των σχολείων και υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα στα παρακάτω τηλέφωνα:

Ηλίας Παπαχρήστος 6947770912

Μάρθα Σαράκη 6941559482