Σχετικά με την ενημέρωση των Δ/ντών για την αξιολόγηση

Με αφορμή την πρόσκληση για συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις με σκοπό την ενημέρωση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του συστήματος «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων», το Δ.Σ. του Συλλόγου επισημαίνει τα παρακάτω:

Ο κλάδος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., έχει εκφράσει την πλήρη αντίθεση του στην εφαρμογή του ν. 4692/2020 για την «αξιολόγηση» της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών. Ως προς αυτό, η Δ.Ο.Ε. έχει προκηρύξει ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ από κάθε διαδικασία σχετική με την αξιολόγηση. Η συμμετοχή των Δ/ντών και Προϊσταμένων στην εν λόγω ενημέρωση για την «αξιολόγηση» μέσω τηλεδιάσκεψης δεν είναι υποχρεωτική (αλλά «απαραίτητη», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά) και καλούμε τους συναδέλφους να μη νομιμοποιήσουν με τη συμμετοχή τους τις ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας.

Καλούμε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να ενημερώσει άμεσα τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων για τις ενέργειες που πρέπει να προβούν στην περίπτωση που επιχειρηθεί η εφαρμογή των διαδικασιών της αξιολόγησης στα σχολεία.