Ιδιωτικά πανεπιστήμια για διορισμό στο Δημόσιο

Αγαπητοί γονείς και συμπολίτες,

Την περασμένη Πέμπτη, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» της κας Ν. Κεραμέως, Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μεταξύ άλλων, το εν λόγω νομοσχέδιο αναγνωρίζει στους απόφοιτους ιδιωτικών κολεγίων το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διορισμούς εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία, χωρίς οι τίτλοι σπουδών τους να έχουν αξιολογηθεί και αναγνωρισθεί από το αρμόδιο επιστημονικό όργανο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επιπροσθέτως, καθιερώνει την αξιολόγηση των δημοσίων Α.Ε.Ι., θεσπίζοντας ακόμα και κατά 20% μείωση της ήδη χαμηλής κρατικής χρηματοδότησής τους.

Με απλά λόγια, ένας μαθητής που αποτυγχάνει να εισαχθεί στο δημόσιο Πανεπιστήμιο λόγω χαμηλής βαθμολογίας, θα μπορεί πλέον, αν βέβαια έχει την οικονομική δυνατότητα, να αποκτήσει ισότιμο πτυχίο με κάποιον μαθητή που έγραψε άριστα στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι, αποκαλύπτονται οι υποκριτικοί ισχυρισμοί της κας Υπουργού, που από τη μια ισχυρίζεται ότι δε μπορεί να εισάγεται κανείς στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βαθμολογία κάτω του 10, ενώ από την άλλη νομοθετεί την ισοτιμία των πτυχίων κολεγίων, στα οποία, προφανώς, θα μπορούν να προσφεύγουν οι μαθητές που δε θα συμπληρώνουν τη βάση του 10 για την εισαγωγή τους στα δημόσια Πανεπιστήμια.  Στις 200 περίπου ημέρες διακυβέρνησής της, φαίνεται ξεκάθαρα, η αντίληψη που έχει η Κυβέρνηση για την αξιοκρατία και την αριστεία στο Δημόσιο, αλλά και την «αναβάθμιση» της Ανώτατης Εκπαίδευσης, γενικότερα.

Αξίζει, επιπλέον, να επισημανθεί πως όλα αυτά γίνονται, σύμφωνα με την κα Υπουργό, για να εναρμονιστεί η ελληνική νομοθεσία με την Κοινοτική Οδηγία 2005/36. Αυτό που δεν αναφέρει πουθενά η κα Υπουργός είναι το ότι η οδηγία αυτή παραβιάζει το άρθρο 16 του Συντάγματος. Εκτός αυτού, η κα Ν. Κεραμέως δεν επιδεικνύει την ανάλογη ευαισθησία για την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 70/1999, που είναι δεσμευτική για τη χώρα μας και ορίζει την εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και την πραγματοποίηση των αναγκαίων διορισμών στην Εκπαίδευση.

Θεωρούμε αυτονόητο πως η επαγγελματική ισοδυναμία των κολεγίων δε θα μείνει μόνο στον χώρο της Εκπαίδευσης, αλλά θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς του Δημοσίου. Αν έως τώρα υπήρχε έστω μία πιθανότητα ένα παιδί, που ανήκει στα «λαϊκά στρώματα», να διεκδικήσει μια τέτοια θέση, πλέον την έχασε! Τα δίδακτρα των κολεγίων είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ ανά έτος, οπότε αφήνουμε στην κρίση του καθενός το αν η συγκεκριμένη νομοθετική επιλογή ευνοεί το ίδιο και τις οικογένειες της λεγόμενης «μεσαίας τάξης».

Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, ο Πρωθυπουργός φαίνεται πως έχει διάθεση να επενδύσει στην Ανώτατη Εκπαίδευση, όπως απέδειξε πρόσφατα με την απόφασή του να επιχορηγεί με 2,2 εκ. ευρώ ανά έτος τη «Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού» της Βοστώνης! Θεωρούμε, όμως, πως αυτά τα χρήματα θα αξιοποιούνταν, ίσως, καλύτερα από κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που δεν έχει δίδακτρα 20.000 δολάρια το έτος ή έχει περισσότερους από 150 φοιτητές ή, έστω, παρουσιάζει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα!

Με τα ίδια χρήματα, θα μπορούσε το Υπουργείο Παιδείας να προσλάβει περίπου 200 ακόμη αναπληρωτές εκπαιδευτικούς τον χρόνο, που λείπουν από τους μαθητές μας. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε ότι σήμερα, 28 Ιανουαρίου 2020, στον νομό μας υπάρχουν πάνω από 70 πραγματικά κενά εκπαιδευτικών, μόνο στα δημοτικά σχολεία!

Με εκτίμηση,