Γενική Συνέλευση & Εκλογές Συλλόγου

Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου στην τελευταία του συνεδρίαση όρισε ως ημερομηνία πραγματοποίησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου – η οποία είναι εκλογοαπολογιστική- την Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

α. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής

β. Κριτική πεπραγμένων και απολογισμός

γ. Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

δ. Εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων Συλλόγου μας Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ

Οι καταθέσεις υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του Συλλόγου θα γίνονται στην έδρα του Συλλόγου μας έως και την Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00.

Με νεότερη ανακοίνωσή μας θα σας ενημερώσουμε για το χώρο και την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης.