Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 16/10/2019

Ο Σύλλογός μας συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη, 16/10/19 και ώρα 18:30 στο 1ο Δ.Σ. Αγρινίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εργασιακά ζητήματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση και ενημέρωση για τη δράση του Δ.Σ. του Συλλόγου σχετικά με το θέμα.
  2. Πλήρης εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
  3. Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας των πρωτοβάθμιων σωματείων που προκύπτουν από το προτεινόμενο «Αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο».
  4. Ενημέρωση σχετικά με τις ελλείψεις σε κτιριακές υποδομές και βοηθητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων του Δήμου.
  5. Συγχώνευση Παιδαγωγικού Τμήματος Πάτρας με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και κίνδυνοι που απορρέουν για το μέλλον των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις εργασίες της συνέλευσης ώστε να ενημερωθούν για τα συγκεκριμένα θέματα.