Β’ Τακτική Γενική Συνέλευση

Α. Σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 14 του Καταστατικού του Συλλόγου καλούμε τα μέλη μας στην Β΄ Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019 και ώρα 08.15. Τα θέματα της Ημερήσια Διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
  2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  3. Πεπραγμένα Δ.Ο.Ε.
  4. Πλαίσιο Δράσης: Διεκδικητικό πλαίσιο – Αγωνιστικό πλαίσιο
  5. Παρουσίαση ψηφοδελτίων
  6. .

Όσον αφορά τους χώρους διεξαγωγής της Γεν. Συνέλευσης και των Εκλογών Αντιπροσώπων 88ης Γ.Σ. ΔΟΕ και Εκπροσώπου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα.

Η κατάθεση υποψηφιοτήτων στις παραπάνω εκλογές θα γίνεται στο Γραφείο του Συλλόγου ως τις 17 Μαΐου 2019.

Επειδή η Γ.Σ. ορίστηκε σε εργάσιμη ημέρα η παρουσία όλων των μελών τη συγκεκριμένη ώρα (08.15) είναι υποχρεωτική.

Β. Όσοι συνάδελφοι δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένοι ή προέρχονται από άλλους Συλλόγους, για να γίνουν μέλη του Συλλόγου μας, υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στα Γραφεία του Συλλόγου και πληρώνουν τη συνδρομή ή προσκομίζουν βεβαίωση από το Σύλλογο που προέρχονται μέχρι και την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 και ώρα 08:15.

Στη Β΄ Τακτική Γενική Συνέλευση θα παρευρίσκονται και οι αιρετοί του ΠΥΣΠΕ.

Όσοι συνάδελφοι δεν είναι μέλη του Συλλόγου μας, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 25 του Καταστατικού, οφείλουν την ημέρα αυτή να εργαστούν κανονικά.