Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

Θέμα: «Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη, 08/01/19 και ώρα 18:30 στο 1ο Δ.Σ. Αγρινίου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το νέο σύστημα διορισμών που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση.

Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους, μόνιμους και αναπληρωτές, να συμμετέχουν στις εργασίες της συνέλευσης ώστε να ενημερωθούν για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο προς το παρόν θίγει βασικά εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας που υπηρετούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Ειδικότερα, απευθυνόμενοι στους μόνιμους συναδέλφους, επισημαίνουμε πως το νέο σύστημα διορισμών καθιερώνει επί της ουσίας μια μορφή αξιολόγησης σε ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου (αναπληρωτές εκπ/κοί), το οποίο προφανώς και αποτελεί το πρώτο μόνο στάδιο για την καθολική εφαρμογή της σε όλο το προσωπικό της Εκπ/σης.

Με εκτίμηση,