Μεταβολές σχολικών μονάδων 2018-2019, μεταθέσεις – Ηλίας Παπαχρήστος

Συναδέλφισες, συνάδελφοι

δημοσιεύθηκαν στις 18-5-2018 (ΦΕΚ 1717 τ.Β.) οι μεταβολές των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019 και στον παρακάτω πίνακα εμπεριέχονται όσες μεταβολές σχετίζονται με τις σχολικές μονάδες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας. Για πρώτη φορά προκύπτει από συγχώνευση 18/θέσιο Δημοτικό Σχολείο (το 1ο  Δ.Σ. Βόνιτσας).

Ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγειων Ν. Αιτωλ/νίας  από το σχολ. έτος 2018-2019
Α. Προάγονται από το σχολικό έτος 2018-2019 οι παρακάτω σχολ μονάδες
1 Το 4ο Δ.Σ. Μεσολογγίου από 9/Θ σε 10/Θ
2 Το Δ.Σ. Κεχρινιάς από 1/Θ σε 2/Θ
3 Το 1ο Δ.Σ. Αιτωλικού από 7/Θ σε 8/Θ
Β. Υποβιβάζονται από το σχ έτος 2018-2019 οι παρακάτω σχολικές μονάδες
1 Το Δ.Σ. Γουριάς από 4/Θ σε 3/Θ
2 Το Δ.Σ. Παπαδατών από 5/Θ σε 3/Θ
3 Το 1ο Δ.Σ. Νεάπολης από 8/Θ σε 6/Θ
4 Το Δ.Σ. Αντιρρίου από 8/Θ σε 6/Θ
5 Το Δ.Σ. Λεσινίου από 6/Θ σε 4/Θ
6 Το Δ.Σ. Γιανουζίου από 3/Θ σε 1/Θ
7 Το Δ.Σ. Λεπενούς από 9/Θ σε 7/Θ
8 Το 4ο Δ.Σ. Ναυπάκτου από 7/Θ σε 6/Θ
9 Το 1ο Δ.Σ. Θεστιέων από 7/Θ σε 6/Θ
10 Το 10ο Δ.Σ. Αγρινίου από 15/Θ σε 14/Θ
11 Το Δ.Σ. Αγίου Θωμά από 3/Θ σε 2/Θ
12 Το Δ.Σ. Αγίου Ανδρέα από 3/Θ σε 2/Θ
13 Το Δ.Σ. Παντάνασσας από 5/Θ σε 4/Θ
14 Το Δ.Σ. Θύρρειου από 5/Θ σε 4/Θ
15 Το Δ.Σ. Θέρμου από 12/Θ σε 11/Θ
16 Το Δ.Σ. Σταμνάς από 5/Θ σε 4/Θ
17 Το 1ο Δ.Σ. Κατοχής από 8/Θ σε 6/Θ
18 Το 1ο Δ.Σ. Αστακού από 12/Θ σε 11/Θ
Γ. Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2018-2019 οι παρακάτω σχολ μονάδες
1 Το 1/Θ Δ.Σ. Αγίου Βλασίου με το 1/Θ Δ.Σ. Πεντάκορφου σε ένα νέο Δ.Σ.
με το όνομα 1/Θ Δ.Σ. Αγίου Βλασίου
2 Το 1/Θ Δ.Σ. Ανοιξιάτικου με το 8/Θ Δ.Σ. λουτρού σε ένα νέο Δ.Σ.
με το όνομα 7/Θ Δ.Σ. Λουτρού
3 Το 12/Θ 1ο Δ.Σ. Βόνιτσας με το 7/Θ 2ο Δ.Σ. Βόνιτσας σε ένα νέο Δ.Σ.
με το όνομα 18/Θ 1o Δ.Σ. Βόνιτσας
4 Το 3/Θ Δ.Σ. Κεφαλόβρυσου Αιτωλικού με το 1/Θ Δ.Σ. Χαλίκι Αιτωλικού
σε ένα νέο Δ.Σ. με το όνομα 3/Θ Δ.Σ. Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού

 

Α. Προάγονται από το σχολικό έτος 2018-2019 τα παρακάτω Νηπιαγωγεία
1 Το 9ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου από 1/Θ σε 2/Θ
2 Το 1ο Νηπιαγωγείο Κατούνας από 1/Θ σε 2/Θ
3 Το Νηπιαγωγείο Φυτειών από 1/Θ σε 2/Θ
B. Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2018-2019 τα παρακάτω Νηπιαγωγεία
1 Το 2/θ 1ο Νηπ Νεάπολης με το 1/θ Νηπ Σπολάιτας σε νέο Νηπιαγωγείο
με το όνομα 2/θ 1ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης
2 Το 2/θ 2ο Νηπ Παναιτωλίου με το 1/θ Νηπ Ν. Αβόρανης σε νέο Νηπιαγωγείο
με το όνομα 2/θ 2ο Νηπιαγωγείο Πανατωλίου
3 Το 1/θ Νηπ Κάτω Ζευγαρακίου με το 1/θ Νηπ Κάτω Κερασόβου σε νέο Νηπιαγωγείο
με το όνομα 1/θ Νηπιαγωγείο Κάτω Ζευγαράκι
4 Το 2/θ 5ο Νηπ Αγρινίου με το 1/θ 19ο Νηπ Αγρινίου σε νέο Νηπιαγωγείο
με το όνομα 3/θ 5ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου

Οι παραπάνω μεταβολές δημοσιεύθηκαν καθυστερημένα (κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ) και στις 24-5-2018 στάλθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος στις Δ/νσεις Εκπ/σης, επίσης καθυστερημένα, η οποία αναφέρει ….παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη, κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων και βελτιώσεων των εκπαιδευτικών της Π.Ε., οι μεταβολές των σχολικών μονάδων στις περιοχές ευθύνης σας….” .

Στο ΠΥΣΠΕ Αιτωλ/νίας η διαδικασία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω μεταβολές και αναμένεται συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ, εισήγηση του Δ/ντη Εκπ/σης, αποστολή της στον Περιφερειακό Δντη Εκπ/σης και έκδοση σχετικής απόφασης για την ολοκλήρωσή τους.

Επειδή σε άλλα ΠΥΣΠΕ η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί (χωρίς να ληφθούν υπόψη οι σχολικές μεταβολές) και σε άλλα ΠΥΣΠΕ τώρα έχει αρχίσει (υπολογίζοντας τις σχολικές μεταβολές) έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα.

Για να τηρηθεί η ισονομία και το ενιαίο των υπηρεσιακών μεταβολών σε όλα τα ΠΥΣΠΕ και να αρθούν τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί, θα προτείνω στην επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ και πριν την αποστολή της εισήγησης του Δ/ντη Εκπ/σης, να σταλεί ερώτημα στο Υπ Παιδείας εάν η διαδικασία των μεταθέσεων θα πρέπει να ξεκινήσει σε όλα τα ΠΥΣΠΕ από την αρχή λαμβάνοντας υπόψη και τις μεταβολές των σχολικών μονάδων του σχ. έτους 2018-2019, ή να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς να ληφθούν υπόψη και να υπολογισθούν στις μεταθέσεις της επόμενης χρονιάς (όπως υπολογίσθηκαν φέτος οι μεταβολές των σχολικών μονάδων του σχ. έτους 2017-2018).

Ηλίας Παπαχρήστος