Μια διαφορετική άποψη για τα σεμινάρια (επιστολή συναδέλφου)

ΑΓΡΙΝΙΟ 13-3-2018

 Προς: Ζησιμόπουλο Δημήτριο, αντιπρόεδρο ΠΕΚ Πάτρας-Σχολικό Σύμβουλο 6ης Περιφέρειας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας). 

Κοιν.: Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αγρινίου Θέρμου «Κοσμάς ο Αιτωλός».

Την προηγούμενη εβδομάδα από τον προσωπικό σας  λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  και όχι από τον αντίστοιχο του  Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Πάτρας  του οποίου είστε αντιπρόεδρος, ούτε και από  του Γραφείου του Σχολικού  Συμβούλου, ιδιότητα την οποία κατέχετε,  διαβιβάσατε στη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ενημέρωση- πρόσκληση διοργάνωσης  σεμιναρίου στο Αγρίνιο από το   Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας της Κύπρου, η οποία και προωθήθηκε  σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής μας με θέμα: «Διαχείριση της τάξης στο πλαίσιο του Συμπεριληπτικού Σχολείου».

Αισθάνομαι την ανάγκη να σας επισημάνω τα παρακάτω:

Το παραπάνω σεμινάριο πραγματοποιείται από  το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας της Κύπρου το οποίο είναι ιδιωτικό  και στα   μεταπτυχιακά  προγράμματα του οποίου με σημαντικό οικονομικό κόστος φοιτά μεγάλος αριθμός απόφοιτων Παιδαγωγικών Τμημάτων  και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για την εξασφάλιση προοπτικής πρόσληψης – διορισμού.

Όλοι οι   εισηγητές δεσμεύονται από επαγγελματική σχέση με το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο, είτε ως διδάσκοντες είτε ως επόπτες πρακτικών ασκήσεων, ιδιότητα η οποία δεν αναφέρεται  εσκεμμένα ή από παράλειψη στην πρόσκληση.

Η πατρίδα μας  θεωρώ ότι διαθέτει πολλά Παιδαγωγικά Τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών και σε αυτά διδάσκουν αξιόλογοι επιστήμονες  οι οποίοι  θα μπορούσαν να είναι εισηγητές σε παρόμοια σεμινάρια.

Επίσης στην περιοχή μας και στη σχολική σας περιφέρεια  υπηρετούν  εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τεράστια εμπειρία από την  καθημερινή εφαρμογή προγραμμάτων συμπερίληψης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο κοινό σχολείο  και  διαχειρίζονται  προβλήματα της σχολικής τάξης οι οποίοι θα μπορούσαν να καταθέσουν τις εμπειρίες τους.

Έχω την αίσθηση ότι το σεμινάριο αποτελεί διαφήμιση και στοχεύει στην προσέλκυση νέων  μεταπτυχιακών  φοιτητών. Οι εισηγητές δε κατέχετε διττό ρόλο, από τη μια του στελέχους λειτουργού  της δημόσιας εκπαίδευσης και από την άλλη του διδάσκοντα στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο. Η εκδήλωση κατά την προσωπική μου  άποψη, θα ήταν ευπρόσδεκτη αν πραγματοποιούνταν στα πλαίσια της ανάδειξης του έργου που επιτελείται  καθημερινά στο απαξιωμένο δημόσιο ελληνικό σχολείο.

Λυπάμαι αλλά δε  θα διεκδικήσω εισιτήριο κράτησης θέσης, όπως προβλέπεται ούτε θα το παρακολουθήσω.

Έχω ως αρχή  μου τη διεκδίκηση της αναβάθμισης του Δημόσιας δωρεάν  παρεχόμενης εκπαίδευσης και την άρση της αδικίας υποβάθμισης των βασικών πτυχίων αποφοίτων  Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Τέλος να σας διευκρινίσω ότι   παρά τις προσωπικές μου  αντιρρήσεις  και τους ενδοιασμούς  θιγόμενων αναπληρωτών, που υπηρετούν στο Σχολείο μας, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα διάχυσης της γνώσης, δεχόμαστε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για να πραγματοποιήσουν  πρακτική  άσκηση.

Συναδελφικά,

Νικόλαος Δεληγιάννης, Δάσκαλος, Διευθυντής 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου