Νομική πρωτοβουλία μονιμοποίησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Θέμα: «Νομική πρωτοβουλία μονιμοποίησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών»

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων της Δ.Ο.Ε. το Σάββατο, 21/10/2017 στην Αθήνα, ο Σύλλογός μας έθεσε όλα τα ζητήματα και τις προτάσεις που αποφάσισε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευσή του την Τρίτη, 17/10/2017 στο Αγρίνιο.

Όσον αφορά στο κύριο ζήτημα από μέρους του Συλλόγου μας, δηλαδή την ανάληψη πρωτοβουλίας για νομική αντιμετώπιση της καταχρηστικής σύναψης διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου αναπληρωτών εκπαιδευτικών (υπόθεση C-418/13 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σας ενημερώνουμε πως το ίδιο θέμα έθεσαν αρκετοί ακόμη Σύλλογοι Π.Ε. της χώρας και διαπιστώθηκε από τη συντριπτική πλειονότητα η ανάγκη για άμεση δράση σε νομικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν ενημέρωσης από τον Πρόεδρο, κ. Α. Κικινή, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα, κ. Γ. Τρούλη στον Πρόεδρο του Συλλόγου μας, κ. Η. Παπαχρήστο, που έγινε στις 21/10 και 26/10, η Ομοσπονδία, μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων από τη νομική της σύμβουλο, πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλία, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, υπέρ της μονιμοποίησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και η διαδικασία προσδιορίζεται να ξεκινήσει στις αρχές Δεκεμβρίου του 2017.