Ερώτημα σχετικά με άδειες αναπληρωτών εκπ/κών μέσω ΕΣΠΑ προς Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας

Σας ενημερώνουμε πως ο Σύλλογός μας απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας στις 24/10/2017

Θέμα: «Ερώτημα σχετικά με άδειες αναπληρωτών εκπ/κών μέσω ΕΣΠΑ»

Κατόπιν ερωτημάτων αναπληρωτών εκπ/κών -μελών του Συλλόγου μας- που έχουν προσληφθεί μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με το παρακάτω θέμα:

Ύστερα από ερωτήματά μας στην Δ/νση Π.Ε. Αιτ/νίας, είχαμε την ενημέρωση πως οι αναπληρωτές εκπ/κοί μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ δεν μπορούν να αιτηθούν κανονική άδεια σε Σαββατοκύριακο ή/και αργία, ακόμη και για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, παρά μόνο για θέματα υγείας (αναρρωτική άδεια).

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το πώς και σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν οι αναπληρωτές εκπ/κοί μέσω ΕΣΠΑ σε περίπτωση που χρειαστεί να απουσιάσουν δικαιολογημένα από την υπηρεσία τους όταν έχουν κληθεί να εργαστούν Σαββατοκύριακο ή/και αργία (εκκλησιασμός, μαθητική παρέλαση κ.α.).

Επίσης, σε περίπτωση λήψης αναρρωτικής άδειας σε ημέρα αργίας από αναπληρωτές εκπ/κούς μέσω ΕΣΠΑ, θα θέλαμε να μας γνωρίσετε αν προκύπτει κάποια περικοπή μισθού ή/και επιδόματος.