Αίτηση γνωμοδότησης νομικής συμβούλου ΔΟΕ για θέμα σχετικό με άδειες αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε πως ο Σύλλογός μας απέστειλε στη ΔΟΕ την παρακάτω επιστολή στις 23/10/17:

Θέμα: «Αίτηση για γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ»
Σχετικό: το υπ’ αριθ. πρωτ.: 34/14-09-17 έγγραφό μας προς τη ΔΟΕ

Κατόπιν ερωτημάτων αναπληρωτών εκπ/κών -μελών του Συλλόγου μας- που έχουν προσληφθεί μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, παρακαλούμε να μας διαβιβάσετε γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ σχετικά με το παρακάτω θέμα:

Ύστερα από ερωτήματά μας στην Δ/νση Π.Ε. Αιτ/νίας, είχαμε την ενημέρωση πως οι αναπληρωτές εκπ/κοί μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ δεν μπορούν να αιτηθούν κανονική άδεια σε Σαββατοκύριακο ή/και αργία, ακόμη και για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, παρά μόνο για θέματα υγείας (αναρρωτική άδεια).

Προκύπτει, συνεπώς, το ερώτημα για το πώς και σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν οι αναπληρωτές εκπ/κοί μέσω ΕΣΠΑ σε περίπτωση που χρειαστεί να απουσιάσουν δικαιολογημένα από την υπηρεσία τους όταν έχουν κληθεί να εργαστούν Σαββατοκύριακο ή/και αργία.

Επίσης, σε περίπτωση λήψης αναρρωτικής άδειας σε ημέρα αργίας από αναπληρωτές εκπ/κούς μέσω ΕΣΠΑ, θα θέλαμε να μας γνωρίσετε αν προκύπτει κάποια περικοπή μισθού ή/και επιδόματος και αν οι συγκεκριμένες ημέρες θεωρούνται εργάσιμες με βάση τη σύμβαση που έχουν υπογράψει.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως και το συντομότερο δυνατό για τα παραπάνω καθώς και για το εάν θίγονται εργασιακά δικαιώματα των προαναφερθέντων μελών μας όταν εργάζονται Σαββατοκύριακο ή/και αργία.

Με εκτίμηση,