Β΄ Τακτική Γενική Συνέλευση – 2017

Α. Σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 14 του Καταστατικού του Συλλόγου καλούμε τα μέλη μας στην Β΄ Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την Τρίτη, 30 Μαΐου 2017 και ώρα 08.15 στον Κινηματοθέατρο «ΑΝΕΣΙΣ». Τα θέματα της Ημερήσια Διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
  2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  3. Πεπραγμένα Δ.Ο.Ε.
  4. Πλαίσιο Δράσης: Διεκδικητικό πλαίσιο – Αγωνιστικό πλαίσιο
  5. Παρουσίαση ψηφοδελτίων
  6. Εκλογές Αντιπροσώπων 86ης Γεν. Συνέλευσης ΔΟΕ και Εκπροσώπου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Όσον αφορά τον χώρο διεξαγωγής των Εκλογών Αντιπροσώπων 86ης Γ.Σ. ΔΟΕ και Εκπροσώπου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα.

Η κατάθεση υποψηφιοτήτων στις παραπάνω εκλογές θα γίνεται στο Γραφείο του Συλλόγου ως τις 25 Μαΐου 2017.

Επειδή η Γ.Σ. ορίστηκε σε εργάσιμη ημέρα η παρουσία όλων τη συγκεκριμένη ώρα (08.15) είναι υποχρεωτική.

Β. Όσοι συνάδελφοι δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένοι ή προέρχονται από άλλους Συλλόγους, για να γίνουν μέλη του Συλλόγου μας, υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στα Γραφεία του Συλλόγου και πληρώνουν τη συνδρομή ή προσκομίζουν βεβαίωση από το Σύλλογο που προέρχονται μέχρι και την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και ώρα 08:15.

Στη Β΄ Τακτική Γενική Συνέλευση θα παρευρίσκονται και οι αιρετοί του ΠΥΣΠΕ.

Όσοι συνάδελφοι δεν είναι μέλη του Συλλόγου μας, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 25 του Καταστατικού, οφείλουν την ημέρα αυτή να εργαστούν κανονικά.