Μεταθέσεις 2016 – α’ φάση, τοποθετήσεις και οργανικά κενά (αιρετοί ΠΥΣΠΕ)

Μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Αιτ/νίας στις 21/07 ολοκληρώθηκε η α’ φάση των μεταθέσεων εντός νομού.

Ακολουθούν πίνακες με τα ονόματα αναλυτικά καθώς και με τα εναπομείναντα οργανικά κενά ανά ειδικότητα.

α) Βελτιώσεις και οριστικές τοποθετήσεις

β) Οργανικά κενά ανά ειδικότητα

Οι αιρετοί ΠΥΣΠΕ Αιτνίας, Ηλίας Παπαχρήστος – Τάσος Σκαρμούτσος