Πραγματοποίηση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου

Ο Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. Αγρινίου – Θέρμου πραγματοποιεί Καταστατική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή, 17 Ιουνίου και ώρα 13:00 στον δημοτικό κινηματογράφο «Άνεσις».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα πως ορισμένα άρθρα του Καταστατικού μας χρήζουν αλλαγής προκειμένου να εναρμονιστούν με νέα δεδομένα που έχουν προκύψει σε σχέση με τον χρόνο σύνταξής τους.

Αναλυτικά:

Άρθρο 1: Διαγραφή της λέξης «Γραφείων» από την επωνυμία του Συλλόγου.

 

Άρθρο 2: Στο άρθρο αυτό ορίζεται ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να είναι μέλη του Συλλόγου μας. Αντικατάσταση της λέξης «περιοχής» με τη λέξη «δήμων».

 

Άρθρα 16, 18 & 23: Τροποποίηση ώστε οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής να διενεργούνται κάθε δεύτερο έτος. Η θητεία των οργάνων αυτών θα είναι πλέον διετής.

 

Άρθρα 18 & 19: Τροποποίηση ώστε οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που είναι μέλη του Δ.Σ. να συνεχίζουν τη θητεία τους σε περίπτωση που και το νέο σχολικό έτος είναι μέλη του Συλλόγου μας.

 

Το Καταστατικό του Συλλόγου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://sylaitolos.gr/articlesofassociation/ προκειμένου όλα τα μέλη μας να είναι ενήμερα και να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις παρατηρήσεις-απόψεις τους πριν από οποιαδήποτε απόφαση.