Θέματα ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 13/06/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 13/06/2016 στις 18:15.Θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα τρία (3) ακόλουθα:

  • Προετοιμασία Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας (Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016)
  • Οικονομική ενημέρωση εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ τον Ιούνιο του 2016
  • Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τους αναπληρωτές εκπ/κούς μέσω ΕΣΠΑ και ΠΔΕ που δεν είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι.
  • Aντίκτυπος από τα τεκτενόμενα στη Γ.Σ. και ενέργειες που πρέπει να κάνουμε ως Δ.Σ.