Θέματα ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 07/06/2016

ΘΕΜΑ: «Θέματα ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 07/06/2016»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη 07/06/2016 στις 18:30.

Θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα τρία (3) ακόλουθα:

  • Απολογισμός πολιτιστικού φεστιβάλ 2016
  • Προετοιμασία Β’ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  • Προετοιμασία δράσεων για τη στήριξη του ολοήμερου σχολείου