Καταβολή συνδρομής αναπληρωτών εκπ/κών μέσω ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ» (προς Δ/ντες)

Θέμα: «Καταβολή συνδρομής αναπληρωτών εκπ/κών μέσω ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ»

Σχετικό: το υπ’ αριθ. πρωτ. 52/29-05-2016 έγγραφό μας
Παρακαλούνται οι διευθυντές στις σχολικές μονάδες των οποίων υπηρετούν εκπαιδευτικοί αναπληρωτές μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ να τους ενημερώσουν  ότι για τεχνικούς και μόνο λόγους τα αρμόδια οικονομικά τμήματα των Δ/νσεων Π.Ε. δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακρατήσουν την ετήσια συνδρομή των συναδέλφων αναπληρωτών ΕΣΠΑ και ΠΔΕ.

Για τον λόγο αυτό οι Διευθυντές των σχολείων μπορούν να βοηθήσουν το Σύλλογο ώστε να παρακρατήσουν  τα χρήματα των  εκπαιδευτικών.

Ο Σύλλογός μας μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους θα φροντίσει να  επιδώσει την απόδειξη πληρωμής, η οποία και θα σας καλύπτει συνδικαλιστικά σε όποιον σύλλογο εκπαιδευτικών κι αν ανήκετε από τη νέα σχολική χρονιά.