Έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 25/05

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τετάρτη 25/05/2016 στις 19:30.

Θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα τρία (3) ακόλουθα:

1) Συμμετοχή του συλλόγου στην 85η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

2) Ενημέρωση για τη Β’ τακτική Γ.Σ. του συλλόγου στις 08/06/16

3) Ενημέρωση για το θεατρικό φεστιβάλ 2016