Θέματα ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 12/05/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Πέμπτη 12/05/2016 στις 18:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα επτά (7) ακόλουθα:

1) Οργάνωση θεατρικού/πολιτιστικού φεστιβάλ.

2) Διοργάνωση εκπαιδευτικής ημερίδας.

3) Οικονομική ενημέρωση.

4) Συνεργασία με Ένωση Συλλόγων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Αγρινίου .

5) Συζήτηση για την αναγκαιότητα δημιουργίας ολοήμερων τμημάτων.

6) Συζήτηση για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου μας.

7) Προγραμματισμός/ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.