Ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στην ημερίδα «Το Σχολείο που οραματιζόμαστε» (Πάτρα12_12_2016)+

Ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στην ημερίδα «Το Σχολείο που οραματιζόμαστε» (Πάτρα12_12_2016)